Q mark – מכירות

קיו מארק מכירות – General sales Q mark

האקלים חברתי הכלכלי הגלובלי כבר משתנה כל הזמן בשנים האחרונות ורק סוכנים אשר מוכנים לשנות ולהתאים את פעילותם, ישרדו. בשנים האחרונות סמן את האיכות Q mark הוביל מהפכה בתחום האבחון ושיפור ביצועי מכירות.

תכנית העלית משלבת סימן איכות להערכה על ביצוע עקרונות עבודה באיכות גבוהה, לצד כלים קוגניטיביים ייחודיים להשגת מטרות.

שיטת העבודה הייחודית גרמו לשיפור במכירות ומכך התוצאות השתפרו באופן משמעותי, עד כדי קפיצה של מאות אחוזים באותם הזמנים. התנאי השני, להצלחה בתחום מכירות הכלליות הוא לגבש תכנית של  פעולה על פי אבחנת תו איכות.

7 תחומי – מכירות   General sales Q mark
לפניך 7 תחומי המבדק עם תיאור כללי על השאלות בכל תחום.

שימור ופיתוח אנשי מכירות = יש/אין מבנה למידה והתמקצעות עקבי ומסלול קידום לאנשי המכרות.

התאמת מגוון המוצרים למכירות בפועל = קיים תהליך ניסוי וטעייה מובנה בהצעת מוצרים חדשים,
…….יש/אין שימוש במוצרים מקדמי…….

איכות תהליך לימוד, והכנת איש המכירות לפני היציאה לשטח  =  מתקיים תדריך עם תסריטי שיחה …..  מובנים, לאנשי המכירות יעדים ברורים, אין/יש הטמעה איכותית של הידע והתסריטים בקרב אנשי …..  ….המכירות החדשים 

למידה והפקת לקחים= קיים תהליך למידה רציף על כל המעודכן בתחום מהעולם. לא קיימים כלי משוב 

אסרטיביות והעזה בתהליך המכירה הלכה למעשה = אנו מציגים עצמינו ללקוח חדש באופן מבונה, …….אסרטיבי והעזה…. לא קיים ניסיון לפתור התנגדויות לקוח בתהליך. 

פיתוח והגדלת המכירה = נראית צמיחה בהיקף המכירות בתקופה האחרונה. קיים מערך מבונה ……..למשוב איכותי על המכירות לתגמול ומול היעדים…..

ניהול המכירות הלכה למעשה = המנהלים בעסק מהווים דוגמה אישית. לא מתקיימים תהליכי משוב..

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *